Influenzavaccination 2021/2022

Vaccinationsperiode:

Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2021 til og med 14. januar 2022. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand, kan vaccineres til og med 28. februar 2022.

Målgrupper:

Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2021/22 er som de foregående år, men er ad COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren. Arbejdsgiver vil, som tidligere år, tilbyde personalet vaccination via deres arbejdsplads, hvorfor vaccination via bl.a. praktiserende læge har til formål at øge dækningsgraden.

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog skal de 85+-årige have en anden vaccine, se nedenfor.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  – andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig       sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter
  – Læger
  – Sygeplejersker
  – Farmaceuter
  – Kiropraktorer
  – Tandlæger
  – Afspændingspædagoger
  – Bandagister
  – Bioanalytikere
  – Ergoterapeuter
  – Fysioterapeuter
  – Jordemødre
  – Kliniske diætister
  – Optometrister
  – Radiografer
  – Audiologiassistenter
  – Farmakonomer
  – Fodterapeuter
  – Neurofysiologiassistenter
  – Tandklinikassistenter
  – Tandplejere
  – Tandteknikere
  – Beskæftigelsesvejledere
  – Plejere
  – Plejehjemsassistenter
  – Social- og sundhedsassistenter
  – Social- og sundhedshjælpere
  – Psykologer
  – Lægesekretærer
  – Sundhedsservicesekretærer
  – Portører
  – Paramedicinere
  – Ambulancebehandlere
  – Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar (250 kr.).